Tag: finanse

Popyt i podaż na rynku walutowym

Zasady popytu i podaży na rynku Forex Rynek walutowy, znany również jako Forex, jest zdominowany przez prawa popytu i podaży, które determinują kursy wymiany walut. Popyt na walutę zwiększa się, gdy inwestorzy, firmy i rządy są zainteresowani kupnem danej waluty, co zazwyczaj jest wynikiem silnej gospodarki kraju, wysokich stóp procentowych lub innych czynników ekonomicznych. Z Read More

Historia największych kryzysów walutowych

Kryzysy walutowe są nieodłącznym elementem historii globalnej gospodarki. Stanowią momenty gwałtownych zmian na rynkach finansowych, które mogą prowadzić do załamania gospodarek, inflacji oraz strat finansowych dla wielu podmiotów. Przeanalizujmy kilka najważniejszych kryzysów walutowych w historii oraz to, co można z nich wynieść. Kryzys finansowy Azji Wschodniej (1997-1998) Jeden z najbardziej znanych kryzysów miał miejsce w Read More