Category: Ekonomia

Popyt i podaż na rynku walutowym

Zasady popytu i podaży na rynku Forex Rynek walutowy, znany również jako Forex, jest zdominowany przez prawa popytu i podaży, które determinują kursy wymiany walut. Popyt na walutę zwiększa się, gdy inwestorzy, firmy i rządy są zainteresowani kupnem danej waluty, co zazwyczaj jest wynikiem silnej gospodarki kraju, wysokich stóp procentowych lub innych czynników ekonomicznych. Z Read More